1. Về Vấn Đề Đặt Tour

a) Hợp đồng du lịch của quý khách được xây dựng bởi Công ty TNHH Du Lịch Xứ Đà – Dacotours Co.,Ltd (“Công ty”), được đăng ký tại Việt Nam và tất cả các dịch vụ được tuân theo điều khoản và điều kiện này.

b) Tất cả mọi thông tin liên lạc công ty liên quan đến dịch vụ du lịch của quý khách sẽ được gửi đến địa chỉ được ghi trong mẫu phiếu đặt dịch vụ do công ty cung cấp.

c) Tất cả các yêu cầu dịch vụ phải được thực hiện thông qua một đại diện ủy quyền của Công ty. Tại thời điểm đặt dịch vụ, khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu đặt dịch vụ do Công ty cung cấp và hoàn thành khoản đặt cọc từ 30% tổng chi phí dịch vụ phát sinh.

d) Phiếu thu tiền đặt cọc và phiếu đặt dịch vụ của Công ty không đảm bảo cũng như không mang ý nghĩa xác nhận việc thực hiện dịch vụ của Công ty. Không có bất cứ dịch vụ nào được xác nhận cho đến khi Công ty thực hiện việc xác nhận dịch vụ thông qua văn bản thông báo. Công ty có quyền từ chối dịch vụ mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào và trong trường hợp này, khoản đặt cọc của quý khách sẽ được hoàn trả.

e) Dịch vụ của quý khách phái được thanh toán đầy đủ ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày khởi hành đối với các dịch vu chuyến đi (“tour”) đoàn và 8 tiếng trước giờ khởi hành đối với các dịch vụ tour hằng ngày. Nếu không nhận được thanh toán vào thời điểm nêu trên, Công ty có quyền hủy dịch vụ và giữ lại tiền đặt cọc. Cá nhân hoặc tổ chức ký vào phiếu đặt dịch vụ phải đảm bảo thanh toán tổng số tiền hiển thị trên phiếu theo các điều kiện này. Cá nhân thực hiện việc ký hợp đồng có trách nhiệm đảm bảo Công ty nhận được khoản thanh toán đầy đủ trước thời điểm đến hạn. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm gửi thông báo về thời hạn thanh toán.

f) Nếu dịch vụ được đặt trong vòng 5 ngày kể từ ngày khởi hành đối với tour đoàn và trong vòng 8 tiếng trước giờ khởi hành đối với các dịch vụ tour hằng ngày, quý khách vui lòng thanh toán đầy đủ phí dịch vụ tại thời điểm đặt dịch vụ.

g) Tất cả các yêu cầu đặc biệt, ví dụ như yêu cầu về chế độ ăn uống, hỗ trợ về di chuyển xe lăn, v..v.., cần được ghi chú đầy đủ trong phiếu đặt dịch vụ.

h) Công ty sẽ cung cấp dịch vụ theo quy định và được xác nhận bằng hình thức văn bản.

2. Chích Sách Giá

a) Công ty không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố về chi phí cũng như tài chính của quý khách liên quan đến dịch vụ.

b) Công ty có quyền thông báo cho quý khách về bất kỳ sự điều chỉnh tăng giá nào trước khi chấp nhận thực hiện dịch vụ đối với quý khách.

c) Sau khi Hóa đơn xác nhận đã được gửi đến cho khách hàng, trừ khi quý khách chọn thanh toán đầy đủ cho dịch vụ của mình tại thời điểm đặt dịch vụ, giá của dịch vụ của quý khách sẽ còn bị phụ thuộc vào việc áp dụng phụ phí trong một số trường hợp giới hạn nhất định. Tuy nhiên, phụ phí sẽ chỉ được áp dụng để cho phép thay đổi chi phí vận chuyển bao gồm: chi phí nhiên liệu, tăng giá vé máy bay, thuế hoặc phí phải trả cho các dịch vụ như thuế hạ cánh tại sân bay, tỷ giá áp dụng cho gói cụ thể hoặc việc Chính phủ hoặc cơ quan quản lý thực hiện tăng thuế.

d) Trong trường hợp mức giá dịch vụ tăng từ 10% trở lên so với giá dịch vụ hiển thị trên Hóa đơn xác nhận ban đầu của quý khách do phụ phí, quý khách có thể thực hiện hủy đặt dịch vụ trong vòng 14 ngày kể từ ngày phát hành Hóa đơn sửa đổi và được hoàn trả đầy đủ tất cả các khoản thanh toán cho Công ty và bất kỳ chi phí sửa đổi nào phát sinh trước đó.

e) Quý khách có thể lựa chọn thanh toán đầy đủ cho dịch vụ của mình tại thời điểm đặt dịch vụ, trong trường hợp này, mức giá sẽ cố định theo chi phí được Công ty công bố tại thời điểm đó. Để áp dụng chính sách này, quý khách vui lòng gửi lại Hóa đơn xác nhận cho Công ty với khoản thanh toán đầy đủ trong vòng 7 ngày kể từ ngày được in trên Hóa đơn xác nhận.

f) Các cam kết tài chính mà Công ty đã nêu ở phần trên cũng đồng nghĩa với việc Công ty không thể giảm giá các dịch vụ dựa trên giá trị chuyển đổi ngoại tệ của Đồng Việt Nam.

3. Chính Sách Hủy/ Thay Đổi Dịch Vụ Của Công Ty

a) Trong một số trường hợp nhất định, Công ty có quyền thay đổi nội dung dịch vụ của quý khách bất cứ lúc nào và trong thời gian sớm nhất có thể, quý khách sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào phát sinh . Nếu trường hợp cần thiết cần phải thực hiện những sự thay đổi lớn đối đối với chuyến đi của quý khách, miễn là không phát sinh trong các trường hợp nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty, quý khách có thể lựa chọn (i) chấp nhận sự sắp xếp và thay đổi, (ii) đặt một dịch khách từ phía Công ty hoặc (iii) hủy bỏ dịch vụ. Việc chi trả bồi thường có thể được thực hiện trong trường hợp xảy ra thay đổi lớn được đề cập theo chi tiết dưới đây.

b) Các khoản bồi thường sẽ không được chi trả cho những thay đổi nhỏ. Những thay đổi nhỏ bao gồm những thay đổi tối thiểu về thời gian khởi hành và kết thúc, thay đổi loại máy bay được sử dụng và thay đổi nhà hàng và cơ sở lưu trú theo tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

c) Những thay đổi lớn bao gồm các trường hợp hủy, thay đổi về sân bay hạ cánh tại Việt Nam của quý khách, sự thay đổi thời gian khởi hành hoặc kết thúc chuyến đi khi phát sinh sai lệch nhiều hơn 12 tiếng và thay đổi cơ sở lưu trú theo với tiêu chuẩn thấp hơn.

d) Việc chi trả bồi thường sẽ không được thực hiện cho những thay đổi hoặc hủy bỏ do yếu tố bất khả kháng, chiến tranh, đe dọa chiến tranh, bạo loạn, tấn công dân sự, tranh chấp công nghiệp, hoạt động khủng bố, thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo, hỏa hoạn, các vấn đề kỹ thuật về vận chuyển, đóng cửa hoặc tắc nghẽn tại sân bay, đình công hoặc hành động công nghiệp khác, điều kiện thời tiết bất lợi hoặc bất kỳ sự kiện khác ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Lưu ý cần thiết dành cho quý khách trong trường hợp này là việc cần phải mua bảo hiểm du lịch đầy đủ.

e) Công ty có quyền hủy chuyến đi của quý khách bất cứ thời điểm nào trước ngày khởi hành, ngay cả sau khi thông báo xác nhận đã được gửi. Nếu chuyến đi của quý khách bị hủy, Công ty sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền quý khách đã chi trả cho công ty. Trong trường hợp này, Công ty sẽ không thực hiện chi trả bồi thường dưới bất kì hình thức nào.

f) Việc vận chuyển hành khách phải tuân theo các điều kiện vận chuyển của đơn vị vận chuyển, trong đó một số điều khoản về giới hạn hoặc miễn trừ trách nhiệm pháp lý có thể được áp dung. Những điều khoản này thường được đề cập trong các thỏa thuận quốc tế giữa các quốc gia và các các điều kiện áp dụng cho chuyến đi của quý khách, thường sẽ được tìm thấy trên vé tàu hoặc vé máy bay.

g) Trường hợp quý khách không thanh toán số tiền còn lại của chuyến đi ít nhất 5 ngày trước ngày khởi hành đối với tour đoàn hoặc 8 giờ trước giờ khởi hành cho các tour hằng ngày, Công ty sẽ coi như quý khách tự ý thực hiện hủy bỏ dịch vụ và thực hiện việc thu các khoản phí được đề cập trong mục 4

h)Công ty cũng có quyền từ chối phục vụ bất kỳ thành viên trong đoàn du lịch, nếu theo ý kiến của đa số thành viên trong đoàn, khách hàng đó có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, sự an toàn và trải nghiệm của các thành viên khác tham gia trong cùng một tour. Trong tất cả các vấn đề phát sinh được đề cập ở trên, trách nhiệm pháp lý của công ty và biện pháp khắc phục duy nhất của quý khách sẽ được giới hạn trong việc hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đã được chi trả, trừ đi số tiền cho các dịch vụ đã sử dụng cộng với chi phí hành chính.

4. Chính Sách Hủy Tour & Thay Đổi Dịch Vụ

a) Quý khách có thể thực hiện việc hủy dịch vụ của mình bất cứ lúc nào khi quý khách thực hiện thông báo bằng văn bản cho Công ty. Phí hủy bỏ sẽ được đàm phán và quyết định trong mọi hợp đồng cụ thể cho các tour đoàn. Các khoản phí sau đây sẽ được áp dụng cho bất kỳ sự hủy bỏ nào đối với các tour hằng ngày:

b) Đối với chương trình tour đoàn, sau khi lịch trình tour được xác nhận, quý khách được một lần thực hiện việc sửa đổi lịch trình và các yêu cầu liên quan miễn phí, tuy nhiên sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản chi phí bổ sung phát sinh từ dịch vụ theo yêu cầu sửa đổi, bao gồm cả phí liên quan đến hàng không, khách sạn, v.v. và quý khách sẽ phải chịu một khoản phí do chi phí liên lạc và quản lý có thể phát sinh.

5. Trách Nhiệm của Công ty

a) Công ty không sở hữu hoặc quản lý bất kì hãng hàng không, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các cơ sở dịch vụ khác được đặt cùng với dịch vụ của các tour du lịch . Công ty đã thận trọng trong việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ du lịch, lưu trú, nhà hàng và các cơ sở dịch vụ khác, tuy nhiên Công ty không tuyên bố rằng tất cả các hãng hàng không, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các cơ sở và dịch vụ khác đã Công ty thực hiện việc kiểm tra toàn diện – trách nhiệm này được thực hiện bởi các tổ chức cơ quan và chính phủ bao gồm việc cấp giấy phép kinh doanh và thực hiện kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ.

b) Công ty không chịu trách nhiệm nếu quý khách hoặc bất kỳ thành viên nào trong đoàn gặp phải trường hợp tử vong, bệnh tật hoặc thương tật do không thực hiện hoặc thực hiện không đúng bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng của chúng tôi với quý khách khi mà sự cố đó có thể bị dẫn đến do (i) các hành vi hoặc thiếu sót của bất kỳ thành viên nào của đoàn hoặc (ii) những người của bên thứ ba không liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của quý khách, hoặc (iii) một sự kiện mà cả Công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ không thể lường trước hoặc ngăn chặn ngay cả khi đã có những biện pháp bảo đảm về chất lượng dịch vụ.

c) Nếu bất kỳ thành viên nào trong đoàn của quý khách gặp phải vấn đề về sức khỏe, bị thương hoặc tử vong do tai nạn phát sinh từ một hoạt động, không phải là một phần của chuyến đi mà Công ty đã sắp xếp cho quý khách, Công ty sẽ không chấp nhận bất cứ trách nhiệm pháp lý. Công ty sẽ cung cấp những sự hỗ trợ chung trong điều kiện cho phép và thích hợp.

d) Công ty rất tiếc rằng sẽ không thực hiện việc hoàn tiền cho những vé thăm quan chưa sử dụng trong chuyến du lịch, sự kiện thể thao hoặc các loại vé khác, trừ khi có thể nhận được sự hỗ trợ hoàn tiền từ nhà cung cấp hoặc nhà tổ chức sự kiện.

6. Trách Nhiệm của Quý Khách

a) Quý khách chịu trách nhiệm về việc lựa chọn và chi trả chi phí gói bảo hiểm du lịch của riêng quý khách, mặc dù trong một số trường hợp theo hợp đồng cụ thể, chính sách phù hợp có thể được áp dụng vào gói dịch vụ của quý khách. Chi tiết về tất cả các chính sách bảo hiểm dành cho các thành viên trong đoàn của quý khách phải được cung cấp đầy đủ trong biểu mẫu đặt dịch vụ. Không dịch vụ nào được chấp nhận mà không có bằng chứng đầy đủ rằng các chính sách về bảo hiểm cá nhân đã được sắp xếp và thực hiện. Vui lòng đảm bảo rằng bảo hiểm của quý khách áp dụng cho các hoạt động dịch vụ cụ thể mà quý khách đang đặt và được xác nhận trên hóa đơn xác nhận.

b) Mỗi thành viên của đoàn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hộ chiếu và thị thực hợp lệ cùng tất cả các tài liệu cần thiết cho quốc gia mà quý khách viếng thăm. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc chi phí nào nếu giấy tờ của quý khách không được đảm bảo thực hiện.

c) Quý khách có trách nhiệm làm thủ tục cho các chuyến bay và chuyến du lịch vào đúng thời điểm và có mặt đầy đủ để đảm bảo việc nhận được tất cả các dịch vụ trong chuyến đi của quý khách. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các khách hàng bị lỡ chuyến bay do đăng ký trễ và sẽ không có khoản tín dụng hoặc hoàn trả nào được thực hiện khi quý khách không nhận được bất kỳ dịch vụ nào trong chuyến đi. Không có khoản hoàn trả nào sẽ được thực hiện cho các tài liệu du lịch bị mất, thất lạc hoặc bị phá hủy.

d) Một khi đã xác nhận đặt bất kỳ dịch vụ cùng với Công ty, quý khách cam kết đảm bảo các hoạt đồng và hành vi theo chuẩn mực đạo đức, văn hóa và không làm gián đoạn việc trải nghiệm của khách hàng khác trong suốt chuyến đi với quý khách cũng như không làm bất cứ điều gì có thể gây tổn hại đến danh tiếng của Công ty. Nếu quý khách vi phạm điều khoản này, chuyến đi của quý khách sẽ bị chấm dứt hiệu lực ngay lập tức và Công ty sẽ không có nghĩa vụ và trách nhiệm về hợp đồng nào nữa cùng với quý khách. Công ty sẽ có quyền thu hồi từ bên vi phạm hoặc bất kì cá nhân, tổ chức đã ký vào mẫu bồi thường với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra.

e) Cá nhân thực hiện việc ký tên vào phiếu đặt dịch vụ có trách nhiệm thông tin đầy đủ về bất kỳ tình trạng hoặc vấn đề y tế mà các thành viên trong đoàn mà cá nhân đó đại diện có thể gặp phải.

f) Tất cả các tài sản cá nhân của quý khách trong mọi trường hợp sẽ luôn gặp phải các nguy cơ rủi ro nhất định. Công ty không có trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại hoặc chậm trễ đối với hành lý và tư trang cá nhân của quý khách trừ khi sự cố về tổn thất xảy ra trực tiếp bởi sự bất cẩn của một trong những cá nhân đại diện của Công ty.

7. Chính Sách về Việc Hút Thuốc

Việc hút thuốc bị cấm trên tất cả các phương tiện do Công ty vận hành. Sẽ có các điểm dừng cho những khách hàng muốn hút thuốc. Tất cả dịch vụ ở sẽ được đặt trước với khu vực không hút thuốc, trừ khi quý khách có yêu cầu  đặc biệt về phòng hút thuốc. Xác nhận này phụ thuộc vào tình trạng phòng của cơ sở lưu trú.

8. Chính Sách Miễn Trừ Trách Nhiệm
Công ty sẽ đảm bảo an toàn cho khách hàng trong suốt chuyến tham quan, tuy nhiên trong lịch trình của mỗi chương trình cụ thể, không phải là không có yếu tố nguy hiểm. Quý khách cần thực hiện việc ký vào mẫu “Miễn trách nhiệm” trước khi bắt đầu chuyến tham quan. Hình thức này là một sự xác nhận rằng tất cả các khách hàng cần phải thực hiện việc tự chăm sóc bản thân trong mọi thời điểm để đảm bảo an toàn cho chính mình và của thành viên đi cùng.

9. Chính Sách Từ Chối Trách Nhiệm
Công ty đã thực hiện tất cả các nỗ lực hợp lý để kiểm tra tính chính xác của thông tin có trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, Công ty sẽ từ chối bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào có thể xuất hiện trên website của công ty.

10. Chính Sách về Khiếu Nại

a) Trường hợp quý khách gặp phải các vấn đề trong quá trình dịch vụ, vui lòng thông báo cho hãng hàng không, cơ sở lưu trú, đại lý địa phương của các nhà cung cấp ngay lập tức để họ có thể nỗ lực giải quyết vấn đề phát sinh. Trường hợp quý khách không thể giải quyết các vấn đề, quý khách cần ngay lập tức liên hệ với văn phòng Công ty để nhận được sự giúp đỡ. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện theo đúng lịch trình thông qua các nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát của công ty hoặc khi không được thông báo về sự cố tại thời điểm có thể thực hiện các hoạt động để khắc phục vấn đề. Trong trường hợp không thể giải quyết khiếu nại vào thời điểm phát sinh, chúng tôi đề xuất quý khách nên gửi thư hoặc văn bản phản hồi cho Công ty trong vòng 28 ngày kể từ khi kết thúc chuyến đi, cung cấp số dịch vụ của quý khách và tất cả các thông tin liên quan khác. Nếu quý khách không thực hiện bất kỳ bước nào trong số các bước này, quý khách sẽ gây khó khăn cho hoạt động của Công ty trong việc tìm hiểu nguyên nhân vấn đề và mọi nghĩa vụ về việc nhận bồi thường sẽ bị giảm hoặc vô hiệu.

b) Mọi tranh chấp có thể phát sinh sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và cả hai bên phải tuân theo thẩm quyền của Tòa án Việt Nam.

c) Tất cả thông tin do Công ty cung cấp cho dù bằng văn bản hay thông qua trao đổi trực tiếp đều được thực hiện dựa theo kiến thức chuyên môn của Công ty và được cho là chính xác tại thời điểm được đưa ra. Các điều kiện đặt dịch vụ sẽ được ưu tiên hơn bất kỳ thông tin bảo đảm hoặc điều kiện nào có thể đã được đưa ra.

11. Hoạt Động về Bảo Vệ Thông Tin

Trong các trường hợp cụ thể, Công ty có thể cần yêu cầu quý khách cung cấp một số thông tin cá nhân. Ví dụ như các yêu cầu về chế độ ăn uống, thông tin về khuyết tật, y tế hoặc tôn giáo, vv Thông tin này sẽ được Công ty giữ bí mật và sẵn sàng để quý khách kiểm tra trong thời gian làm việc của Công ty. Nó sẽ được chuyển cho các nhà cung ứng trong trường hợp cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa công ty và quý khách.

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox