Bảo tàng Chăm

Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Champa Đà Nẵng là bảo tàng trưng bày hiện vật của người Champa cổ xưa quy mô lớn nhất Việt Nam trực thuộc bảo tàng Đà Nẵng. Cuối thế kỷ 19, công sứ Quảng Nam là Charles Memire, người Pháp đã tiến hành khai quật khảo cổ các di tích văn hóa Chămpa và đem các di vật tìm được trưng bày tại Đà Nẵng. Tiếp đó vào năm 1900 có một đợt khai quật khảo cổ quy mô lớn hơn và các kiến trúc sư người Pháp đã thiết kế và xây dựng bảo tàng Chăm Đà Nẵng để lưu giữ các di vật khảo cổ vào năm 1902.

Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chăm Đà Nẵng cất giữ và trưng bày các di vật về nghệ thuật điêu khắc của vương quốc Chăm Pa tìm thấy ở các tháp, thung lũng, thành lũy Chăm từ các tỉnh Nam Trung Bộ, Hà Tĩnh tới Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên.

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox